Эдийн засгийн онол хичээлийн тест№2

2011-11-1,

Эдийн засгийн онол явцын шалгалт№2

Нийт авбал зохих:30 оноо

Таньд амжилт хүсье!                                                      Нэр. . . . . . . . . .. . .

1.Төсөв гэж юуг хэлэх вэ?           2оноо

2.Монгол улсын төсөв нь            1оноо

            А.Улсын төвлөрсөн төсөв

            Б.. . . . . . . . . . . . . . .

            В.Төсвийн гадуурх тусгай зориулалтын сангаас бүрдэнэ.

3. Үнэн худлыг нь дугуйл.          1оноо

Засгийн газрын мэдэлд төвлөрүүлэн зарцуулах МУ-н төсвийн хэсгийг орон нутгийн төсөв гэнэ.     А.Үнэн         Б.Худал

4.Төсвийн захирагчийг                1оноо

            А.Ерөнхийлөн захирагч

            Б.Төвлөрүүлэн захирагч

            В.                                         гэж ангилна .

5.Төсвийн үүргүүдийг нэрлэ        1оноо

            А.Сан бүрдүүлэх

            Б.Хуваарилан зарцуулах

            В.                                       гэнэ.

6.Төсвийн санг бүрдүүлэх үндсэн их үүсвэрүүдийг нэрлэ    1оноо

            А.Татвар

            Б.Татварын бус орлого

            В.

            Г.Гадаад тусламжийн орлого

7.Төсвийн байгуулал гэдэг нь төсвийн тогтолцооны зохион байгууалт,түүнийг бүрдүүлэх . . . . . . . . . .. . . . . . . хэлнэ.      1.5оноо

8.Төсвийн тогтолцоо гэдэг нь тухайн улсын нутаг дэвсгэр дээр үйлчилж байгаа бүх . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .юм.          1.5оноо

9.Орон нутгийн төсвийн орлого нь          1оноо

            А.

            Б.Харьяалуулсан орлого

            В.Зохицуулатын орлогоос бүрдэнэ.

10.Улсын нэгдсэн төсвийн орлого нь          1оноо

            А.Улсын төвлөрсөн төсвийн орлого

            Б.                                                           Бүрдэнэ.

11.Мөнгө гэж юуг хэлэх вэ?               2оноо

12.Мөнгө нь дараах үүргүүдтэй       1оноо

            А.Гүйлгээний хэрэгсэл болдог

            Б.

            В.Хуримтлалын хэрэгсэл болдог

            Г.Төлбөрийн хэрэгсэл болдог

13.Мөнгө нь дараах төрлүүдтэй.   1оноо

            А.Таваар хэлбэрийн мөнгө

            Б.Бэлэн мөнгө

            В.

14.Гүйлгээнд байх мөнгөний тоо хэмжээг олох томъёог бич          2оноо

15.Мөнгөний нийлүүлэлт гэж юуг хэлэх вэ?                       2оноо

16.Мөнгөний эрэлтэнд дараах хүчин зүйлс нөлөөнө.       1оноо

            А.

            Б.Үндэсний үйлдвэрлэлийн бодит хэмжээ

            В.Мөнгөний эргэлтийн хурд

            Г.Зээлийн хүүгийн хэмжээ

            Д.Хэрэглэгчийн орлогын түвшин

17.Мөнгөний эрэлтийг юу гэж 2 ангилдаг вэ?        2оноо

18.Арилжааны эрэлт гэж юуг хэлэх вэ?                  3оноо

19.Ашиг хонжооны эрэлт гэж юуг хэлэх вэ?                3оноо

20.Арилжааны эрэлт  +  Ашиг хонжооны эрэлт =       1оноо


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

хариулт нь байхгүй юм уу? хариулт түлхүүрийг нь оруулахгүй юм бол ийм юм бичээд яах юм бэ

бичсэн мөөг (зочин) цаг: 12:35, 2014-9-25 | Холбоос | |
хариу энэ байгаа юу
бичсэн Зочин цаг: 08:38, 2013-11-10 | Холбоос | |
hi
бичсэн Зочин цаг: 07:02, 2011-12-14 | Холбоос | |
ene shalgaltand bi 97 awsan гоё шүү
бичсэн dashdorj (зочин) цаг: 01:08, 2011-11-22 | Холбоос | |
idiomatic-dormant